Consulting als een team

Consulting

Een vraag aan jou. Hoe kunnen we je helpen jouw doelen te bereiken?

Stellen van kritische vragen

De Rapid Business Scan (RBS)

Rapid ICT heeft een gestructureerde business scan ontwikkeld met maar één doel: “een helder inzicht geven in de organisatie”. Met deze scan wordt de gehele (of delen) organisatie op alle niveau’s grondig onderzocht. Binnen de Rapid Business Scan wordt met een kritische blik gekeken naar de bedrijfsdoelstellingen, (werk)processen en inrichting/toepassing van de ICT. De resultaten van deze scan zijn zeer praktisch zodat direct gestart kan worden met het doorvoeren van concrete verbeteringen binnen uw organisatie.

Uiteraard staat u er na het advies van de RBS niet alleen voor. Rapid ICT ondersteunt deze veranderprocessen van begin tot aan het gewenste eindresultaat.

Strategie- en beleidsadvies

Rapid ICT is gespecialiseerd in strategie- en beleidsadvies voor het MKB. Iedere organisatie is uniek waarbij geen situatie hetzelfde is. Vanuit dit vertrekpunt is het hands-on en helpt Rapid ICT de doelen vorm te geven en te vertalen naar de rest van de organisatie.

Organisatie en inrichting

Net zo belangrijk als de “waarom” en”wat” vragen, is de “hoe” vraag. Hoe gaan we het organiseren? Hoe gaan we de organisatie inrichten? Rapid ICT vindt de antwoorden op deze vragen en houdt hierbij rekening met (bestaande) organisatieculturen en structuren. Een concreet advies met out-of-the-box advies, dat is waar de Rapid ICT voor staan.

Prestatie- en procesverbetering

Een optimaal (werk)proces met uitstekende prestaties, dat is de basis van een gezonde en succesvolle organisatie. Rapid ICT analyseert, optimaliseert en implementeert de processen binnen de organisatie.

Schets van modellering schema

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Past de huidige ICT nog steeds bij de organisatie? Of word ik ingehaald door de concurrentie? Rapid ICT brengt op overzichtelijke wijze de ICT in kaart en geeft hiermee nieuwe inzichten. Hierin wordt gekeken naar de benodigde informatie gedurende het proces, de ondersteuning van hardware en de digitale veiligheid van uw personeel en informatievoorziening.